esti aici: Home » Despre noi

Despre noi

SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA  executa principalele lucrari de pe raza municipiului Campia Turzii de intretinere si reparatii drumuri, intretinere si amenajare spatii verzi.

  • Sediul social: str Samuil Micu nr 15, Campia Turzii, jud Cluj
  • Nr de inregistrare la registrul comertului: J12/2263/1995
  • CUI:  RO7929510
  • IBAN: RO24BTRL05101202A05046XX
  • Telefon: +40 364 111 296
  • Fax: +40 264 368 080
  • Pagina web: www.scdp.ro
  • e-mail: office@scdp.ro

 

Reprezentant legal: Mandrutiu Horatiu - director

 

Societatea Comercială  Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. cu sediul in localitatea Câmpia Turzii str. Samuil Micu nr.15,  este o societate pe acțiuni, constituită in baza Legii 31/1990 în urma  transformarii Regiei Autonome de Construcții și Întreținerea Drumurilor,  Spațiilor Verzi, Industrie Mică și Prestări Servicii Câmpia Turzii.

Potrivit actului constitutiv ( Hotărîrea Consiliului Local nr.14/20.04.1995) Societatea comercială Domeniul Public Cîmpia Turzii SA , este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă  Camera de Comerț și Industrie a județului Cluj, sub nr. J12/2263/1995 sub forma juridică de societate pe acțiuni  cu un capital social subscris de acționari si vărsat  în întregime la data constituirii societății.

Municipiul Câmpia  Turzii exercită, prin consiliul local, toate drepturile și execută toate obligațiile ce decurg din calitatea de acționar la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.

Societatea comercială este subordonată Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe perioada cât unic acționar va fi statul român.

Principalul obiect de activitate al societații, conform cod CAEN 4211 este: “Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”.

Societatea executa lucrări de întreținere și reparații străzi, marcaje rutiere,  deszăpezire și combatere polei, întreținere locuri de joacă,  lucrări de amenajare și întreținere spații verzi.